Mobiliteit

Shuttleservice
Een van de projecten van Urban Vital Movement is het opzetten van een goede shuttleservice op Utrecht Businesspark Papendorp. Het park kent al jarenlang een parkeerprobleem, diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat Papendorp bij uitstek een autolocatie is. Centraal gelegen in Nederland, goed bereikbaar via de belangrijkste hoofdsnelwegen is het een zeer gewilde vestigingslocatie voor bedrijven.

Uiteraard worden er allerlei initiatieven genomen en ondersteund om medewerkers van bedrijven gevestigd op Papendorp te stimuleren met het OV of op de fiets te komen echter gebleken is dat dit voor nogal wat medewerkers geen haalbare zaak is. Dit betekent dat het aantal mensen dat per auto komt mogelijk wel wat omlaag kan gaan maar dat er altijd een vrij grote groep met de auto zal blijven komen.

Het idee is dan ook om een zodanige shuttleservice op te zetten dat de zogenaamde last mile vanaf een OV locatie of vanaf een ‘parkeren op afstand’ locatie de druk op het park vermindert. Bijkomend voordeel is dat de gemeente Utrecht aangekondigd heeft dat er een grote mobiliteitshub komt op Papendorp-Noord, hier komen parkeervoorzieningen voor bewoners van diverse wijken in Utrecht en wordt tevens de P+R gevestigd. Een goed werkende shuttleservice kan het parkeren op Papendorp of ‘met de auto de stad in’ aanzienlijk verminderen.

De invloed van corona.
Op het moment dat wij ons project vorm wilden gaan geven had inmiddels corona zijn intrede gedaan. Het autoverkeer viel zo goed als weg, kantoren werden (bijna helemaal) gesloten, medewerkers moesten thuis werken. Dit project werd door ons on hold gezet.

Update september 2022:
Inmiddels is een aantal kantoren weer bemenst, de maatschappij is weer enigszins terug naar voor corona. Echter door het vele thuiswerken is er een nieuwe vorm van werken ontstaan: hybride werken, deels thuis, deels op kantoor. Dit betekent dat het autoverkeer naar Papendorp behoorlijk afgenomen is, het parkeerprobleem ook. We hebben zeker nog de intentie om de shuttleservice op te zetten, zowel voor Papendorp als voor de mobiliteitshub echter wanneer dit op een financieel verantwoorde manier mogelijk is is nu nog niet duidelijk. Het doel van alle projecten van Urban Vital Movement is immers om financieel zelfstandig draaiende nieuwe producten in de markt te zetten, op dit moment is dit nog niet verantwoord te starten.