Algemene voorwaarden en disclaimer

Algemene voorwaarden

GEBRUIKERSVOORWAARDEN EN COPYRIGHTS

Het onderstaande is van toepassing op onze website www.urbanvitalmovement.nl, de website van Stichting Vitaal Leven en Werken. Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.

De teksten, beelden en/of geluiden op de website zijn eigendom van de Stichting Vitaal Leven en Werken / Urban Vital Movement. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opname of op een andere manier.

Uiteraard proberen wij onze website up-to-date te houden, maar de stichting is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op onze website www.urbanvitalmovement.nl of voor de schade ontstaan door gebruik van deze informatie.

AANSPRAKELIJKHEID

De op deze website getoonde informatie is door Stichting Vitaal Leven en Werken met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

Stichting Vitaal Leven en Werken is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op deze site beschikbaar is.

Verwijzingen naar sites die niet door Stichting Vitaal Leven en Werken worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel de stichting uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/ of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door de stichting worden onderhouden wordt afgewezen.