WELKOM

URBAN VITAL MOVEMENT!
De beweging die partijen verbindt.

Een goede gezondheid is meer dan dat je conditie op peil is of dat je de juiste producten eet.
Van belang is:

  • Werk: Heb je werk? Past het bij je? Doet het recht aan jouw talenten? Verbetert het jouw welvaart? Geeft het jou de gewenste maatschappelijke positie?
  • Erbij horen‘: Heb je een gelijke kans tot de arbeidsmarkt? Krijg je een eerlijke betaling voor jouw werk? Neemt jouw leidinggevende/opdrachtgever jou serieus? Zit je op de goede plek?
  • Beweging: Krijg je voldoende lichamelijke beweging? Word je mentaal voldoende gestimuleerd? Kent de dag ook rustpauzes? Hoe combineer je werk en privĂ©? Leg je de lat niet te hoog? Of juist te laag?

Anno 2021 wordt er veel gevraagd van het individu, zowel bij degene die werk hebben als bij degene die graag werk zouden willen hebben. Sommige groepen werkzoekenden hebben minder toegang tot de arbeidsmarkt dan ze op basis van hun talenten zouden kunnen hebben. De specifieke groep waar wij ons op richten zijn de bewoners in de wijk Kanaleneiland te Utrecht. Zowel bij het vinden van het juiste werk als bij het verbeteren van hun positie als ze, in welke vorm dan ook, werk hebben. De achterstand op de arbeidsmarkt die deze wijk kent is een van de oorzaken dat bewoners van de wijk 10 jaar minder gezond zijn dan bewoners van andere wijken in Utrecht, blijkt uit onderzoek.

De wijk Kanaleneiland grenst aan het Amsterdam Rijnkanaal, aan de overkant van het kanaal ligt een groot kantorenpark, Utrecht Businesspark Papendorp. Gebleken is dat ongeveer 80 % van de mensen die werken op het Businesspark van (ruim) buiten stad Utrecht komen. Dit heeft o.a. tot gevolg dat de bedrijven op Papendorp een parkeerprobleem kennen. Mede oorzaak hiervan is dat er wel een goede OV verbinding is van Utrecht CS naar Papendorp maar dat het OV op Papendorp zelf beperkt is. Velen komen dus met de auto. Een goede shuttleservice zou het verschil kunnen maken. Parkeren op afstand of reizen met het OV, de last mile met een comfortabele shuttle draagt op meerdere manieren bij aan de doelen van Urban Vital Movement.
Bij diverse bedrijven is behoefte aan nieuwe werknemers, zou het niet mooi zijn als deze vacatures ingevuld kunnen worden door werkzoekenden van Kanaleneiland? Werkgelegenheid voor Kanaleneilanders en afname van het autoverkeer, een win-win voor iedereen.

De druk op de werknemers bij bedrijven is hoog. Een vitaliteitsprogramma zorgt er voor dat de werknemers zowel fysiek als mentaal lekker in hun vel komen te zitten. Het LiV-consortium biedt programma’s aan waarbij deelnemers toegang krijgen tot innovatieve tools en trainingen gericht op het ontwikkelen van vitaliteitsvaardigheden zoals veerkracht, focus, creatief denken, stressmanagement en vitaal leiderschap. Door de innovatieve opzet is deelname aan het programma betaalbaar toegankelijk voor Groot- en MKB bedrijven en wordt (bijna) maatwerk geleverd voor de individuele medewerker.
LiV bestaat uit Lifeguard, Spat Verandert, Energy Platform (allen gevestigd buiten Kanaleneiland), Boksz en FDC-centre (gevestigd in Kanaleneiland). Bij een groeiend aantal deelnemers zal uitbreiding van aanbieders voornamelijk gezocht worden bij bedrijven gevestigd in Kanaleneiland. Dit leidt tot meer werkgelegenheid voor bewoners/bedrijven op Kanaleneiland.

welkom@urbanvitalmovement.nl